menu

Zaktualizowana ulotka informacyjna dla obywateli Ukrainy

2022-03-21 07:11:09 (ost. akt: 2022-03-21 07:20:08)

W związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przygotowano jej nową, zaktualizowaną wersję.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/03/orig/ulotka-pl-17-03-48971.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/03/orig/ulotka-ua-17-03-48973.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/03/orig/ulotka-en-17-03-48970.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/03/orig/ulotka-ru-17-03-48972.jpg