menu

Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

2022-03-14 11:32:23 (ost. akt: 2022-03-17 07:30:11)

Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie miasta Szczytno, aby otrzymać numer PESEL mogą zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod numerem: +48 89 624 72 26 lub +48 89 624 72 75.

Sprawą zajmuje się Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pok. 9 (parter).Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL?
• Papierowy wniosek składa się osobiście.
• Wniosek jest bezpłatny.
• Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
• Wniosek musi być czytelnie podpisany.
• Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczona została granica (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci i etc).
• Potrzebne są też fotografie. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
• Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
• Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka?
• Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
• Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
• Potrzebne są też fotografie. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Co to jest profil zaufany?
Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Wnioski o nadanie numeru PESEL do pobrania poniżej:
Wersja ukraińska
Wersja rosyjska