menu

Szczytno miastem partnerskim w projekcie "Od Drzewa Do Miasta"

2022-02-15 13:30:47 (ost. akt: 2022-02-15 13:59:31)

Szczytno uczestniczy w projekcie "Od Drzewa do Miasta - Laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej" realizowanym w okresie od X 2021r. do VI 2023r. przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Fundacja VEOLIA Polska oraz Asplan Viak Internet AS wraz z 4 innymi miastami w Polsce.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści jakie świadczy zieleń miejska.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Działania komunikacyjne:
• prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych na terenie miast,
na temat korzyści świadczonych przez zieleń miejską,
• badanie jakie korzyści świadczy zieleń miejska oraz umieszczenie pozyskanych
informacji na dedykowanych temu tablicach informacyjnych oraz plakatach,
które zostaną rozwieszone w przestrzeni miejskiej.

Działania edukacyjne:
• realizacja webinariów edukacyjnych dla uczniów, , podczas których dowiedzą
się oni jak zmiany klimatu wpływają na stan zieleni miejskiej, jakie usługi
świadczą drzewa miejskie, a także jak można oszacowywać wartość tych usług,
• pod koniec trwania projektu planowane są warsztaty dla decydentów,
• publikacja, w której miasta uczestniczące w projekcie będą mogły się pochwalić
dobrymi praktykami w zakresie zarządzania zielenią miejską oraz promocji
znaczenia zieleni miejskiej wśród mieszkańców miast (działania wykonane w
ramach tego projektu i ewentualnie wcześniejsze).

Więcej informacji o projekcie znajduje się na https://miastaidrzewa.gridw.pl/