menu

Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

2022-02-09 12:00:00 (ost. akt: 2022-02-10 10:32:25)

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego ogłasza IX edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Konkurs organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014.
Nabór wniosków zgłoszeniowych trwa do 31 marca 2022 r.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody - osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na https://warmia.mazury.pl/srodowisko/aktualnosci/7296-samorzad-wspiera-proekologiczne-postawy?fbclid=IwAR2LReCt-8PuEVI4fcpAmS43bg7qZyv5rO6q81AFe3N2hkpG0xMn3cTiuPc