menu

"Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

2022-02-03 14:17:50 (ost. akt: 2022-02-03 14:20:22)

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur".

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

1."Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022", którego celem jest pozyskanie regionalnej pamiątki kojarzącej się z Warmią i Mazurami, symbolizującej jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje;

2. "Mikołaj Kopernik wybrał Warmię", którego celem jest pozyskanie pamiątki związanej z Mikołajem Kopernikiem, jego życiem, związkiem z województwem Warmińsko - Mazurskim oraz osiągnięciami.

Pamiątkami mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne oraz wytwory rękodzieła artystycznego.
Inicjatywa skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, twórców i artystów, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

W pierwszym etapie przedsięwzięcia w kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022” laureatom wybranym przez komisję konkursową zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości: 4 tys. zł (nagroda I stopnia), 2,5 tys. zł (nagroda II stopnia) oraz 1,5 tys. zł (nagroda III stopnia).

Z kolei w kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” laureatowi zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 4 tys. zł.

W drugim etapie konkursu - głosowaniu internautów zostaną przyznane w każdej kategorii główne nagrody pieniężne w wysokości 1,5 tys. zł każda.

Termin składania prac upływa 31 maja 2022 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się tutaj - https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/7291-szukamy-regionalnej-pamiatki-warmii-i-mazur

Zapraszamy do udziału!

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/02/orig/i-miejsce-obroty-sfer-niebieskich-lampion-ceramiczny-na-lea-light-47405.jpg