menu

Nabór wniosków w konkursie Dobroczyńca Roku 2022

2022-01-20 12:00:00 (ost. akt: 2022-01-31 09:46:34)

Od 10 stycznia do 10 lutego 2022 roku g. 13:00 organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do 25. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Do konkursu mogą zgłaszać się również same firmy.

Organizacje pozarządowe mogą zgłosić firmę lub fundację korporacyjną, z którą współpracowała organizacja w 2021 roku w kategoriach: „Kultura i edukacja", „Lokalne partnerstwa”, „Ochrona środowiska i klimatu”, „Otwartość na różnorodność”, „Pomoc społeczna i charytatywna”, „Zdrowy tryb życia”. Wybór kategorii zależy od obszaru, którego dotyczyły działania.

Firmy lub fundacje korporacyjne mogą zgłosić prowadzony w firmie wolontariat pracowniczy w kategorii "Wolontariat pracowniczy"

Firmy, które były już laureatami Konkursu w ubiegłych latach, mogą również zgłosić swoją firmę do "Nagrody 25-lecia”. Kategoria ta jest dedykowana firmom - laureatom dotychczasowych dwudziestu czterech edycji, którzy mogą pochwalić się wieloletnią partnerską współpracą w zakresie społecznego zaangażowania z organizacją pozarządową.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego 2022 r. godz. 13:00

Więcej informacji znajduje się w REGULAMINIE
oraz na stronie internetowej https://dobroczyncaroku.pl/