menu

Złote Gody 2022 - zgłaszanie jubilatów

2022-01-27 14:23:47 (ost. akt: 2022-01-27 15:10:07)

Urząd Stanu Cywilnego w Szczytnie pośredniczy w przyjmowaniu wniosków od mieszkańców miasta Szczytno, kierowanych do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w sprawie nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczne przesyłanie wniosków bądź dostarczenie do USC Szczytno (wniosek może być złożony przez dzieci oraz wnuki). Nie dokonanie zgłoszenia do dnia 18 lutego 2022 nie gwarantuje otrzymania medali w roku 2022.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej sprawy prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Szczytnie pod numerami telefonów (89) 624 72 66 lub (89) 624 72 74.

Wniosek do pobrania

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/01/orig/ulotka-na-stron196153-47253.jpg