menu

Nabór do służby w Straży Granicznej

2022-01-24 15:07:24 (ost. akt: 2022-01-24 15:28:03)

Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór kandydatów do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności Oddziału SG

Nabór odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (dz. U. z 2020 r., poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzeniu MSWiA z dn. 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23, poz. 175 z późn. zm.).


https://m.powiatszczycienski.pl/2022/01/orig/ogloszenie-o-naborze-1-47170.png