menu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, kultury i sztuki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym i ratownictwa i ochrony ludności

2021-12-29 12:18:25 (ost. akt: 2021-12-29 12:26:57)

Burmistrz Miasta Szczytno ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Dofinansowaniem będą objęte zadania z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

4. pomocy społecznej

5. działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

6. ratownictwa i ochrony ludności.

Zadania mają być realizowane w 2022 roku.

Oferty można składać do 19 stycznia 2022r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1.Pełna treść ogłoszenia wraz z zarządzeniem znajduje się TUTAJ