menu

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z turystyki pn. TERAZ POLSKA TURYSTYKA

2021-12-14 12:16:26 (ost. akt: 2021-12-14 12:56:24)

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z turystyki.

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci studiów magisterskich, których:
- prace dotyczą turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski,
- prace zostały obronione i ocenione co najmniej na stopień bardzo dobry,
- prace w okresie nie wcześniejszym niż po 1 stycznia 2020 roku.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30.08.2022 r.

Aby przystąpić do Konkursu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: pot@pot.gov.pl

Szczegółowe warunki udziału zawiera Regulamin