menu

Gmina z inicjatywą sprawności instytucjonalnej

2021-07-12 12:00:00 (ost. akt: 2021-11-22 14:08:23)

25 czerwca 2021 r. podczas webinarium organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Miasto Szczytno otrzymało wyróżnienie „Gmina z inicjatywą sprawności instytucjonalnej”.

W związku z wynikami ankiety ewaluacyjnej "Sprawność instytucjonalna miast i gmin", z którego skorzystało Miasto, przyznano naszemu samorządowi Wyróżnienie „Gmina z inicjatywą sprawności”. Jest to wyróżnienie przyznawane gminom w Polsce, które do oceny sprawności instytucjonalnej skorzystały w naszym województwie z ww. narzędzia w latach 2017-2020, a także swoją aktywnością przyczyniają się do poprawy poziomu sprawności oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
W pierwszej edycji wyróżniono 53 gminy w Polsce, kolejna edycja trwa, a wyniki już w przyszłym roku.

Wykorzystanie tego narzędzia pozwala na przeprowadzanie analiz służących poprawie sprawności instytucjonalnej, a w konsekwencji podnoszeniu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Przydatne w pełniejszym zrozumieniu czym jest, jak z tego korzystać, gdzie można pobrać narzędzie – jest opracowanie "Sprawne w działaniu miasta i gminy w Polsce Wyniki autoewaluacji sprawności instytucjonalnej", w którym prezentowane są nie tylko wyniki autoewaluacji sprawności instytucjonalnej gmin w Polsce (edycja 2017-2020), a także przydatne informacje o dostępności narzędzia i jego funkcjonalności. Publikacja dostępna jest na stronie [noweokno]http://www.uwm.edu.pl/wne[noweokno]

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/11/orig/szczytno-1-45529.jpg