menu

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

2021-11-04 11:58:24 (ost. akt: 2022-01-17 08:48:46)

Od 1 lipca 2021 roku zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

KTO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
Każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

JAKI JEST TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI?
• Dla nowopowstałych budynków (po 1 lipca 2021) - 14 dni
• Dla budynków, które już istnieją - 12 miesięcy od chwili uruchomienia CEEB czyli do 30 czerwca 2022

JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
• Elektronicznie wchodząc na stronę https://zone.gunb.gov.pl
• Osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczytnie
(Biuro Obsługi Interesantów – pok. nr 1 na parterze)
• Przesłać listownie na adres Urzędu.
(Urzędnik na miejscu wprowadzi dane z deklaracji do systemu.)

SKĄD WZIĄĆ FORMULARZ DEKLARACJI?
• Formularze są dostępne na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/ oraz https://miastoszczytno.pl/ w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.
• W Urzędzie Miejskim w Szczytnie (Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 1 na parterze).

W jakim celu te informacje są zbierane?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma być narzędziem wspierającym pracę organów administracji centralnej, jak i samorządowej w zakresie planowania polityki niskoemisyjnej. Dzięki kompletnej bazie danych gmina będzie miała szanse na podjęcie działań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz walki ze smogiem. Dla obywateli zostaną również uruchomione usługi, które przyczyniają się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

!!! W przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń !!!

[b]Wszelkie informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pokój nr 14 lub pod nr tel (89) 624 72 56,

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/11/orig/noga-44857.png

Załączniki do pobrania:
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne