menu

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

2021-09-16 11:58:46 (ost. akt: 2021-09-16 12:05:59)

Szanowni Państwo,

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.

Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy um@um.szczytno.pl lub w siedzibie Urzędu na przygotowanym w tym celu formularzu.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r.

Strategia terytorialna- projekt
Formularz do zgłaszania uwag do strategii