menu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

2021-08-27 10:55:43 (ost. akt: 2021-08-27 11:05:22)

nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Lidzbarskiej w Szczytnie składająca się z działek 623/12 i 608/1 wraz z udziałem 1/7 części w działce nr 623/9 (znak: GPO.6840.14.2018 z dnia 27.08.2021r.))