menu

Konsultacje społeczne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytno

2021-07-08 08:25:00 (ost. akt: 2021-07-08 08:29:40)

Gmina Miejska Szczytno zaprasza w dniu 12 lipca 2021 w godzinach 15:00 – 17:00 do udziału w otwartym spotkaniu z mieszkańcami (sala całoroczna Zamku Krzyżackiego w Szczytnie) mającym na celu zebranie pomysłów, potrzeb i sugestii mieszkańców w odniesieniu do nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno w związku z udziałem w projekcie „Wspólny Plan”.
Zespół konsultacyjny omówi i wskaże:
• sposób uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu dokumentu,
• możliwość składania wniosków w ramach procedury planistycznej (forma i termin).
Druga część spotkania prowadzona metodą Wordl Cafe, będzie miała charakter warsztatowy gdzie będzie można przedstawić swoje pomysły i potrzeby w zakresie zmian w studium takich jak:
• komunikacja,
• zabytki,
• ochrona środowiska,
• funkcje terenów.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/06/orig/plakat-2-40771.jpg