menu

Informacja sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

2021-07-05 16:15:11 (ost. akt: 2021-07-05 15:29:34)

Szanowni Państwo,przekazujemy ważną informację od Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Z uwagi na rozpoczęty okres wakacyjny, pragnę przypomnieć, iż organizacja w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej pokazów pirotechnicznych (fajerwerki), pokazów z użyciem światła (lasery, reflektory) lub wypuszczenia lampionów/balonów (w tym lampionów/balonów z diodami LED) podlegają ograniczeniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

W załączeniu przesyłam mapy obrazujące wymienione wyżej strefy w odniesieniu do naszego Portu Lotniczego oraz ulotkę akcji „Bezpieczne Lotnisko” mówiącą o zasadach bezpiecznej działalności człowieka w otoczeniu lotniska.Wszystkie formularze związane z organizacją wymienionych pokazów lub wypuszczania lampionów/balonów znajdują się pod adresami:

Sztuczne ognie, lasery i inne źródła światła - https://www.pansa.pl/asm1/pokazy-z-uzyciem-swiatla-w-tym-lasery-sztuczne-ognie/
Balony wypełnione helem, lampiony - https://www.pansa.pl/asm1/balony-wypelnione-helem-lampiony/

Znajdują się tam również zasady dotyczące przesłania formularza do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 211 ust. 12 ustawy Prawo lotnicze zignorowanie powyższych zasad, jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Powyższa odpowiedzialność ciąży również na osobie organizatora imprezy, który dopuści do zdarzeń opisanych jak wyżej.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/07/orig/mapa-balony-lamiony-41745.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2021/07/orig/mapa-fajerwerki-41744.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2021/07/orig/mapa-lasery-reflektory-41743.jpg