menu

Budżet Obywatelski - ostatnia szansa na złożenie projektu

2021-06-29 12:00:00 (ost. akt: 2021-07-02 08:43:39)

Do 2 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15:30 potrwa zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Projekty w formie papierowej może zgłosić mieszkaniec lub grupa mieszkańców w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Formularz wraz z listą poparcia dostępne są w plikach do pobrania poniżej oraz na www.obywatel.miastoszczytno.pl

Ze środków Budżetu Obywatelskiego może być zrealizowany projekt:
a) którego przedmiot należy do zadań własnych gminy;
b) którego realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;
c) który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności;
d) który spełnia kryterium ogólnodostępności;
e) którego realizacja nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami zagospodarowania przestrzennego;
f) którego realizacja odbędzie się na gruntach należących do Miasta, bądź do których Miasto posiadać będzie tytuł prawny;
g) który zakłada realizację całości zadania, nie jedynie jego części;
h) którego budżet nie przekracza kwoty 250 000,00 zł brutto.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:
1. Regulamin Budżetu Obywatelskiego
2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 2 – lista poparcia projektu