menu

Komunikat w sprawie obsługi klientów ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie

2021-06-22 10:43:40 (ost. akt: 2021-06-22 10:47:59)

Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy lub wymeldowania można dokonać :
1. osobiście w formie pisemnej, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu (89) 624 72 25
2. w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP http://epuap.gov.pl/)
Więcej informacji w sprawie meldunków: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/meldunki
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć :
1. osobiście w formie pisemnej, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu (89) 624 72 26
2. w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP http://epuap.gov.pl/)

Ważne : Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbiór dowodu, zgłoszenie utraty lub zniszczenie dokumentu:
po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu (89) 624 72 26

Szczegółowe informacje na temat dowodu osobistego:
https://bip.um.szczytno.pl/artykul/dowody-osobiste