menu

Trwa rewitalizacja Zamku Krzyżackiego

2021-03-25 14:24:06 (ost. akt: 2021-06-08 13:42:08)

Trwa rewitalizacja zamku krzyżackiego w Szczytnie. Zapraszamy do przeczytania artykułu promującego realizację tego projektu, który ukazał się w "Tygodniku Szczytno"

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/06/orig/tygodnik-szczytno-str1-40936.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2021/06/orig/tygodnik-szcztno-str2-40937.jpg