menu

Zwolnienie z opłaty za koncesję dla lokali gastronomicznych

2021-02-25 17:12:18 (ost. akt: 2021-02-25 17:14:37)Kolejny krok pomocy dla przedsiębiorców.

Burmistrz Miasta Szczytno informuje, że na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XXVII/205/2021 w sprawie : zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r., która zwalnia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczytno z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r. w 2/3 części, przez co przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku zapłaty II i III raty opłaty. Natomiast w przypadku przedsiębiorców którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., przyznaje zwrot opłaty w 2/3 części.

Zwolnienie lub zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2/3 części dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.