menu

Dofinansowanie do wymiany pieców i kotłów

2021-02-04 12:18:44 (ost. akt: 2021-02-04 13:17:04)

Zachęcamy do wymiany starych, niekologicznych i nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ogrzewania i skorzystania z dotacji.Od 1 stycznia 2021r. w związku ze zmianą regulaminu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Szczytno trwa ciągły nabór wniosków na wymianę pieców i kotłów na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Do refundacji kosztów został włączony również montaż nowego źródła ogrzewania.
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Szczytno. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych dotacja wynosi 50% nie więcej niż 5 000 zł a w przypadku lokali mieszkalnych 50% nie więcej niż 3 000 zł. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym oraz złożenie wniosku przed wymianą sposobu ogrzewania. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, oraz na stronie internetowej.

Szczegółowy regulamin udzielania i sposób rozliczania dotacji oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie:
https://bip.um.szczytno.pl/artykul/dotacja-celowa-na-wymiane-urzadzen-grzewczych

Przypominany, iż równolegle funkcjonuje rządowy ogólnopolski program dotacji „|Czyste powietrze” i wdrażany w naszym województwie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Infolinia dot. Programu „Czyste Powietrze” w WFOŚiGW w Olsztynie: tel. 089 522 02 05 (od 15 czerwca 2020 roku infolinia czynna: poniedziałek – godz.8-16, wtorek 9-14, środa- nieczynna, czwartek- 9-14, piątek – 9-14)

Kontakt e-mail: info@wfosigw.olsztyn.pl
Ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze” nr telefonu 22 340 40 80
Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie:
http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/