menu

Złote Gody 2021 - zgłaszenie jubilatów

2021-01-20 08:23:02 (ost. akt: 2021-01-20 10:51:31)

Urząd Stanu Cywilnego w Szczytnie pośredniczy w przyjmowaniu wniosków od mieszkańców miasta Szczytno, kierowanych do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w sprawie nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczne przesyłanie wniosków bądź dostarczenie do USC Szczytno (wniosek może być złożony przez dzieci oraz wnuki). Nie dokonanie zgłoszenia do dnia 10 marca 2021 nie gwarantuje otrzymania medali w roku 2021.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej sprawy prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Szczytnie pod numerami telefonów (89) 624 72 66 lub (89) 624 72 74.

WNIOSEK O NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE