menu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej (II)

2021-01-07 15:16:38 (ost. akt: 2021-01-08 07:40:56)
Herb Miasta Szczytno

Herb Miasta Szczytno

Ogłasza się nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej (II).

Szczegóły oferty wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej (II)” bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej (II)” w terminie do dnia 22.01.2021 r. /piątek/