menu

Konkurs na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

2021-01-05 11:59:46 (ost. akt: 2021-01-08 13:01:26)
Herb Miasta Szczytno

Herb Miasta Szczytno

Do 19 stycznia można składać wnioski na realizację w roku 2021 zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe działające na terenie Gminy Miejskiej Szczytno niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Docelowa dotacja może zostać wykorzystana na pokrycie wydatków takich jak:

- realizacja szkolenia sportowego lub programów szkolenia sportowego;
- koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
- zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników;
- koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach;
- koszty organizacji obozów sportowych;
- koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
- zabezpieczenie i ubezpieczenie imprez i zawodów;
- inne koszty z tytułu zakupu materiałów i usług, bezpośrednio związane z realizacją wnioskowanego przedsięwzięcia i niezbędne do jego realizacji.


Wnioski składać można do 19 stycznia 2021 roku do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 624 72 50.

Poniżej pełna treść Zarządzenia oraz formularz wniosku o udzielenie dotacji:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczytno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu


Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu