menu

Uwaga ważna informacja dla mieszkańców! Zmiana numerów rachunków bankowych

2021-01-01 07:30:00 (ost. akt: 2021-02-04 15:30:17)
Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

Od 1 stycznia 2021r. w Urzędzie Miejskim w Szczytnie następuje zmiana numerów rachunków bankowych. Szczegóły poniżej.

Aktualne numery rachunków do uiszczania należności:


*Należności z tytułu podatku od nieruchomości
-od osób fizycznych i prawnych
-rolnego
-leśnego
-podatek od środków transportowych

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Rachunek nr: 25 8838 0005 2001 0103 8440 0008


*Pozostałe należności:
-opłata za użytkowanie wieczyste
-opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
-opłata z tytułu dzierżawy
-opłata za posiadanie psa
-opłata za zajęcie pasa drogowego
-zezwolenie na sprzedaż alkoholu

-licencje TAXI
Rachunek nr: 63 8838 0005 2001 0103 8440 0003

*Należności z tytułu opłaty za udostępnienie danych adresowych
Rachunek nr: 17 8838 0005 2001 0103 8349 0001

*Należności z tytułu opłaty skarbowej
Rachunek nr: 95 8838 0005 2001 0103 8440 0009


*Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rachunek nr: 68 8838 0005 2001 0103 8440 0010