menu

Aktywni Obywatele - rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

2020-12-04 15:00:00 (ost. akt: 2020-12-04 14:03:35)

Prawie 10,5 mln euro czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

W konkursie będą wspierane działania w trzech obszarach:

1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne;
2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie;
3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. euro) lub duże dotacje (do 65,5 tys. euro). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na pomoc Fundacji im. Stefana Batorego w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę
zarządzania czy komunikacji.

Wnioski wstępne można składać od 7 grudnia br. od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 r. do godziny 12.00, natomiast wnioski pełne od 8 marca 2021 r. od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00.

Wymagane dokumenty należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie aktywniobywatele.org.pl

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO)