menu

Pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów i sprzedawców chryzantem

2020-11-04 11:13:16 (ost. akt: 2020-11-06 09:06:59)

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową. Wsparcie dotyczy mikroprzedsiębiorstw, małych albo średnich przedsiębiorstw, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:

– wypełnić wniosek pobrany ze strony, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;

– do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;

– przekazać bezpłatnie chryzantemy:
organizacjom pozarządowym,
jednostkom samorządu terytorialnego,
innym instytucjom publicznym,
które zgłoszą w ARiMR zamiar odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

– chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

– złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako bioodpady.

Stawka pomocy wynosi w przypadku:

chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.


Więcej informacji, w tym wzór wniosku i instrukcję jego wypełnienia można znaleźć na stronie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa