menu

Deklaracja dostępności

2020-09-24 12:05:16 (ost. akt: 2022-07-11 15:25:14)
Herb Miasta Szczytno

Herb Miasta Szczytno

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Urząd Miejski w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
·  pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
·  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
·  opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Paszkiewiczem, Naczelnikiem Wydziały Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji, e-mail: piotr.paszkiewicz@um.szczytno.pl, tel. +48 89 624 72 38.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Siedziba Urzędu Miejskiego w Szczytnie mieści się przy ul. Sienkiewicza 1.
Budynek Urzędu  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek usytuowany jest w ścisłym centrum miasta Szczytno.
Dojazd od ulicy Henryka Sienkiewicza bądź korzystając z przyległego parkingu na ul. Plac Juranda.
Do siedziby Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 1- przystanek przy ul. Kasprowicza (przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3)
- przystanek przy ul. Odrodzenia (przy banku Millenium)
– linia nr 2 i 3- przystanek przy ul. Sienkiewicza (przy Sądzie Rejonowym)
- przystanek przy ul. Sienkiewicza ( przy Urzędzie miejskim w Szczytnie)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
 Budynek Urzędu Miejskiego w Szczytnie posiada cztery wejścia.
Wejście główne z podjazdem dla wózków inwalidzki lub dziecięcych
Wejścia A,B i C nie dostosowane dla osób z z niepełnosprawnością ruchową.
Najłatwiej dotrzeć do Urzędu – poprzez bramę główną na dziedziniec - który usytuowany jest od strony ul. Sienkiewicza. Jest też drugie wejście od ul. Kasprowicza, jednakże wymaga pokonania dużej ilości schodów.
Na terenie parkingu na dziedzińcu wydzielono i oznaczono 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
Ze względu na zabytkowy charakter siedziby Urzędu drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane. Przed wejściem głównym, po lewej stronie znajduje się dzwonek przekierowany do Biura Obsługi Interesanta (BOI). Pracownicy BOI zobligowani są do pomocy w dostaniu się do Urzędu dla osób wymagających takowej pomocy.
Najważniejsze wydziały urzędu, z punktu widzenia, interesanta, znajdują się na parterze budynku tj. Dowodu Osobiste, Urząd Stanu Cywilnego czy Biuro Obsługi Interesanta. Poziom parteru w dużej mierze pozbawiony jest barier architektonicznych.
W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w innym wydziale, do którego dostęp jest utrudniony poprzez wysokie schody i brak windy, pracownicy BOI wzywają pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej.
Po Urzędzie jest możliwe poruszanie się z psem przewodnikiem. Informację o tym znajdują się przed wejściem głównym, również w alfabecie Braille’a.
W urzędzie jest brak szerszej informacji w alfabecie Braille’a (jedynie oznaczenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami) i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Korytarze w budynku mają szerokość ok. 2,30 cm, a podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W BOI można skorzystać z tłumacz języka migowego po wcześniejszym umówieniu się. Dodatkowo w BOI znajdują się dwa stanowiska z mobilną pętlą indykcyjną oraz krzesło i koc do ewakuacji.
W toalecie na parterze (wyznaczonej jako toaleta dla osób z niepełnosprawnościami) znajduję się gong alarmowy.

Aplikacje mobilne:
Urząd Miejski w Szczytnie udostępnia następujące aplikacje mobilne:
1. Powiat Szczycieński
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.ziemia.szczycienska

Media społecznościowe:
Informacje publikowane na mediach społecznościowych Urząd Miejski w Szczytnie  takich jak:
1. https://www.facebook.com/miastoszczytno/
są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.