menu

Granty z RPO WiM 2014–2020 dla mikro i małych przedsiębiorstw

2020-09-21 15:11:41 (ost. akt: 2020-09-21 15:16:25)

Od 30 września 2020 r. zostaną uruchomione granty z RPO WiM 2014–2020 dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do podziału jest prawie 40 mln zł.

O bezzwrotne granty mogą ubiegać się mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego, a wysokość unijnego wsparcia uzależniona jest od liczby etatów w przedsiębiorstwie. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania w okresie pandemii.

Chęć udziału w konkursie proszę potwierdzić zwrotną wiadomością e-mail. Niezwłocznie po ogłoszeniu naboru prześlemy dalsze informacje.

Więcej informacji na stronie: http://www.frr.org.pl/granty-nabor-wnioskow-od-30-wrzesnia-2020-roku/

Telefon kontaktowy w sprawie konkursu: 577 280 470