menu

Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020

2020-07-22 13:18:41 (ost. akt: 2020-07-22 13:29:52)

Zapraszamy do udziału i przesyłania zgłoszeń do nowej edycji konkursów na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku oraz na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy, którzy na swoim terenie w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzili inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszać się mogą zarówno duże, jak i małe, lokalne przedsięwzięcia.

Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, który aktywnie działa na rzecz dobrego i efektywnego oświetlenia przestrzeni i terenów publicznych.

Nagrody przyznawane są w 6 kategoriach.
W każdej Kategorii jest przyznawana Pierwsza, Druga i Trzecia Nagroda oraz Wyróżnienia.

Spośród laureatów Pierwszej Nagrody, zgłoszonych przez Jednostki Samorządu terytorialnego i jednostki im podległe oraz przez nie nadzorowane, wybierany jest laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta 2020 Roku”.
Spośród zgłoszeń nadesłanych przez urzędy gmin wiejskich wybierany jest laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „Najlepiej Oświetlonej Gminy Wiejskiej 2020 Roku”.
Spośród laureatów Pierwszych Nagród we wszystkich kategoriach wybierany jest laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2020 Roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 listopada 2020 r.
Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w naszym biurze tel.: 22/843-20-19, e-mail: biuro@pzpo.pl
Zapraszamy i zachęcamy do udziału!