menu

Kładka prowadząca do zamku

2020-07-09 09:45:24 (ost. akt: 2021-03-23 12:55:50)

Trwa budowa kładki prowadzącej do zamku. Jest ona zlokalizowana przy ul. Spacerowej.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6- Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura Kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo Kulturowe.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

Niezwykle istotnym elementem całego projektu rewitalizacji ruin zamku krzyżackiego w Szczytnie jest dostosowanie całego kompleksu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanie się to między innymi dzięki ułatwieniu wejścia do zamku dla takich zwiedzających. Będą oni mogli skorzystać z wygodnej kładki umiejscowionej od ulicy Spacerowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zamek będzie łatwo dostępny dla osób niepełnosprawnych. Kładka pozwoli także na wygodniejszy dostęp do nowej atrakcji turystycznej osobom starszym czy rodzinom z małymi dziećmi w wózkach.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/5-33209.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/3-33208.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/2-33207.jpg
Budowa kładki prowadzącej do zamku od strony ul. Spacerowej
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/5-33210.jpg
Wizualizacja kładki prowadzącej do zamku