menu

Termomodernizacja SP nr 6 i MP nr 3 do końca wakacji

2020-07-09 07:59:19 (ost. akt: 2020-07-09 08:11:39)

Do końca wakacji zakończy się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Przedszkola nr 3 w Szczytnie, dzięki temu dzieci i młodzież od września będą uczyły się w lepszych warunkach.

Przypomnijmy, że zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i oddziałem żłobkowym nr 3 w Szczytnie to efekt realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/01/orig/znaki-na-strone-www-25571-27241.jpg

Celem głównym projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi i oddziałem żłobkowym nr 3 w Szczytnie” jest - Zapewnienie zdrowego środowiska w placówkach szkolnych i przedszkolnych niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, możliwości uczenia się i robienia postępów w nauce poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i oddziałem żłobkowym nr 3 w Szczytnie.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00
Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Wartość projektu to 10 513 213.65 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 8 089 356.59 zł
Procent dofinansowania 83%

Zakres robót budowlanych:


Miejskie Przedszkole nr 3 w Szczytnie:
- docieplenie ścian zewnętrznych;
- docieplenie stropodachu wentylowanego;
- wymiana okien w pomieszczeniach;
- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, montażem urządzeń regulacyjnych i robotami towarzyszącymi;
- wymiana/montaż źródeł światła w technologi LED;
- przedsionek wejście główne;
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (wraz z robotami towarzyszącymi);
- wykonanie tarasu.
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/dsc06993-33200.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/dsc06998-33201.jpg

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie:

- docieplenie ścian zewnętrznych;
- docieplenie stropodachu wentylowanego;
- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej;
- instalacja wodno-kanalizacyjna (element sys. wentylacji mechanicznej);
- wymianę pozostałych do wymiany okien;
- wymiana drzwi zewnętrznych;
- uzupełnienie izolacji termicznej przewodów z częściową wymianą instalacji;
- wymiana/montaż źródeł światła w technologi LED;
- modernizacji lokalu mieszkalnego o pow. 65,1 m2, w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie;
- inne prace typu (wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z robotami towarzyszącymi), sala gimnastyczna i stołówka, docieplenie ścian zewnętrznych sali sportowej (z naprawą elewacji i robotami towarzyszącymi), docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (z robotami towarzyszącymi).
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/dsc07018-33202.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/dsc07024-33203.jpg