menu

Discover Szczytno / Odkrywaj Szczytno

2020-07-07 08:37:19 (ost. akt: 2020-07-07 09:07:47)

Where is the best view of the Szczytno panorama? Where in Szczytno can you find a place where you can go back in time to the beginning of the last century? What's the easiest way to find out that Szczytno is really developing sails? That's all to see in the new promotional film of the city. We invite you to discover Szczytno!

Skąd najlepiej podziwiać panoramę miasta? Gdzie w Szczytnie znaleźć miejsce, w którym można się cofnąć w czasie do początku ubiegłego stulecia? Jak najłatwiej przekonać się, że Szczytno rzeczywiście rozwija żagle? To wszystko do zobaczenia w nowym filmie promocyjnym miasta. Zachęcamy do odkrywania Szczytna!