menu

Łomżyńska, Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego w trakcie realizacji

2020-07-06 14:02:25 (ost. akt: 2020-10-22 09:01:26)

Trwa przebudowa ulic Łomżyńskiej, Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego w celu utworzenia nowej trasy komunikacji zbiorczej. Przebudowa odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” - etap II.

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg

Cele projektu:
Celem projektu „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” - etap II jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.

Planowane efekty:
• przyspieszenie rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta Szczytno
• poprawa jakości życia mieszkańców
• sprawny zintegrowany transport publiczny
• wzrost atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów
• zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej
• wzrost atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej miasta
• poprawa mobilności osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci i młodzieży
• wzrost liczby osób przesiadających się z samochodów prywatnych do taboru autobusowego
• znaczące zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

W ramach projektu przewidziano m.in.:
• zakup 2 bezemisyjnych autobusów wraz z niezbędną do ich obsługi infrastrukturą towarzyszącą
• wymianę 10 opraw oświetlenia publicznego
• przebudowę ulic: Łomżyńskiej, Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego w celu utworzenia nowej trasy komunikacji zbiorczej
• budowę węzła przesiadkowego na osiedlu królewskim
• budowę stanowiska Bike&Ride wyposażonego w 6 stanowisk postojowych

Wartość projektu to 6 346 937,82 złotych
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 4 392 912,28 złotych.


Przed przebudową:
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/dsc01663-33148.jpg
W trakcie przebudowy:
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/dsc06968-33150.jpg
Przed przebudową:
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/dsc01679-33149.jpg
W trakcie przebudowy:
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/dsc06977-33151.jpg