menu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Miejskiej

2020-07-02 09:02:37 (ost. akt: 2020-07-02 09:09:15)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej.

Treść ogłoszenia w LINKU:bip.um.szczytno.pl/public/popup.php?id_menu_item=125044

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej ” bądź przesłać pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 10.07.2020 r.(piątek).