menu

Akcja Bezpieczne Lotnisko

2020-07-01 08:01:37 (ost. akt: 2020-07-01 08:22:20)

Z uwagi na zbliżające się wakacje, przypominamy, że organizacja w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej pokazów pirotechnicznych (fajerwerki), pokazów z użyciem światła (lasery, reflektory) lub wypuszczenia lampionów/balonów (w tym lampionów/balonów z diodami LED) podlegaja ograniczeniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

Wszystkie formularze związane z organizacją wymienionych pokazów lub wypuszczania lampionów/balonów znajdują się pod adresami:

Sztuczne ognie, lasery i inne źródła światła - https://www.pansa.pl/asm1/pokazy-z-uzyciem-swiatla-w-tym-lasery-sztuczne-ognie/

Balony wypełnione helem, lampiony -
https://www.pansa.pl/asm1/balony-wypelnione-helem-lampiony/

Znajdują się tam również zasady dotyczące przesłania formularza do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zgodnie z art. 211 ust. 12 ustawy Prawo lotnicze zignorowanie powyższych zasad, jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Powyższa odpowiedzialność ciąży również na organizatorze imprezy.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/mapa1-33045.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/bezpieczne-lotnisko-a4-1-33043.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/bezpieczne-lotnisko-a4-2-33044.jpg