menu

Nowy rektor KUL pochodzi ze Szczytna

2020-06-18 14:55:39 (ost. akt: 2020-06-18 16:51:18)

Przez najbliższe cztery lata funkcję rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II będzie pełnił ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

Mirosław Kalinowski urodził się 14 lipca 1962 roku w Szczytnie. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1987 roku w Lublinie z rąk Jana Pawła II. Od 1993 roku swoją pracą związany jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II, który jest jednym z trzech najstarszych uniwersytetów w naszym kraju.

Specjalizuje się w homiletyce, opiece paliatywnej, teologii pastoralnej i współczesnych formach przekazu wiary.

W 2016 roku jako wolontariusz został prezesem Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych – Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Został również członkiem m.in. Rady Polityki Penitencjarnej przy ministrze sprawiedliwości.
Dwa lata temu, za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, za działalność organizacyjną i społeczną, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.