menu

Realizacja projektu "Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

2020-04-08 12:00:00 (ost. akt: 2021-03-23 12:57:18)

Mimo panującej w kraju sytuacji związanej z epidemią koronawirusa prace przy rewitalizacji zamku krzyżackiego w Szczytnie kontynuowane są zgodnie z planem.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6- Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura Kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo Kulturowe.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

Prace na zamku krzyżackim w Szczytnie kontynuowane są bez przeszkód. W tej chwili trwa praca nad zahamowaniem procesów destrukcji oraz w miarę możliwości usunięcie przyczyn zniszczeń murów. W szczególności dotyczy to obiektów świeżo wydobytych z ziemi, takich jak części murów obronnych czy okrągła baszta.


https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/dsc04080-32447.jpg
Zamek krzyżacki w Szczytnie.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/dsc04134-32448.jpg
Pozostałości okrągłej baszty.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/dsc04146-32449.jpg
Mur obronny zamku od strony jeziora Domowego Dużego.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/dsc04106-32451.jpg
Mur obronny zamku od strony ul. Spacerowej.