menu

Zdalna Szkoła

2020-04-10 12:00:00 (ost. akt: 2020-05-08 14:33:08)

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła".

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach projektu przewidziano:
• zakup 56 laptopów do nauki zdalnej
• zakup 24 zestawów mobilnego Internetu z abonamentem na 3 miesiące
• wsparcie dla 3 szczycieńskich szkół podstawowych w prowadzeniu nauki zdalnej

Wartość projektu to 79 998,16 zł
Projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.