menu

Zdalna Szkoła

2020-05-08 09:00:03 (ost. akt: 2020-05-08 09:39:03)


Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła".

Celem głównym projektu jest
wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach projektu zakupiono 56 laptopów i 24 zestawy mobilnego Internetu, które trafią do szczycieńskich szkół. Zakupiony sprzęt ma ułatwić najbardziej potrzebującym uczniom naukę na odległość.
Szczycieńskie szkoły podstawowe otrzymają:
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego - 18 laptopów i 3 zestawy mobilnego Internetu
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie - 20 laptopów i 10 zestawów mobilnego Internetu
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego - 18 laptopów i 11 zestawów mobilnego Internetu

Wartość projektu to 79 998,16 zł, projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.