menu

50% dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów

2020-04-30 09:50:09 (ost. akt: 2020-04-30 09:55:07)

Realizując przyjęty przez Radę Miejską w Szczytnie „Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 r” opiekunowie psów i kotów mieszkający na terenie miasta Szczytno, mogą skorzystać:

- z dofinansowania poddając zwierzęta kastracji, sterylizacji ponosząc 50 % kosztów zabiegu,

- z zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, usypiania ślepych miotów psów i kotów oraz czipowania psów na koszt Gminy Miejskiej Szczytno.

Chętni powinni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, Wydział Gospodarki Miejskiej, pok. 133 ( I p.) po zlecenie uprawniające do skorzystania z dofinansowania z zabiegu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

1)opłacony podatek za 2020 r. od posiadania psa,

2)wykonane, aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie psa.


Ceny wykonywanych zabiegów sterylizacji, kastracji zwierząt dofinansowywanych przez Gminę Miejską Szczytno w 50%:


1. Zabiegi sterylizacji , kastracji kotów:

- kocur - 80 zł (osiemdziesiąt złotych)

- kotka - 130 zł ( sto trzydzieści złotych)

2. Zabiegi sterylizacji, kastracji psów:

a) psy o wadze do 15 kg:

- pies - 100zł (sto złotych)

- suka – 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych)

b) psy o wadze od 15kg do 30 kg:

- pies - 130zł (sto trzydzieści złotych)

- suka – 220zł (dwieście dwadzieścia złotych)

c) psy o wadze 30 kg i powyżej:

- pies – 150 (sto pięćdziesiąt złotych)

- suka - 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych)

II. Ceny wykonanych na koszt Gminy Miejskiej Szczytno zabiegów sterylizacji, kastracji kotów wolno żyjących:


- kocur – 80 zł

- kotka – 130 zł

III. Zabiegi wykonywane na koszt Gminy Miejskiej Szczytno:

3. Usypianie ślepych miotów:

- kot 6 zł (sześć złotych) 1 szt

- pies 8 zł (osiem złotych) 1 szt

4. Czipowanie psów :

- 15 zł (piętnaście złotych) .