menu

Zapraszamy do udziału w akcji "Podaruj czujkę na święta"

2019-12-12 15:24:01 (ost. akt: 2019-12-18 10:53:30)

W tym przedświątecznym okresie, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych przygotowali dla mieszkańców naszego rejonu akcję społeczną, proponującą zakup CZUJKI jako świątecznego prezentu dla naszych najbliższych!

Niewiele ponad 4 % gospodarstw domowych Polsce jest wyposażonych w urządzenia wykrywające dym i tlenek węgla – to zdecydowanie zbyt mało! Tym bardziej, że te proste narzędzia, które mogą stać się niskobudżetowym prezentem dla naszych bliskich, mogą uratować im życie! - mówi oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie kpt. Łukasz Wróblewski.

CZUJKA – PREZENT WART TYLE CO ŻYCIE

Strażacy pragną dotrzeć do świadomości jak największej liczby osób. Zwłaszcza w przedświątecznym okresie, kiedy planujemy prezenty dla naszych najbliższych, spróbujmy rozważyć, czy ktoś w naszym otoczeniu nie potrzebuje czujki dymu i tlenku węgla. Być może od lat członkowie naszych rodzin czy znajomi żyją bez odpowiednich zabezpieczeń w postaci prostych urządzeń pomiarowych. Czujkę wykrywająca dym czy tlenek węgla (lub oba czynniki jednocześnie) można kupić już od kilkudziesięciu złotych – czy nie jest to cena warta uratowania ludzkiego życia?

Poniżej ważne informacje z ogólnopolskiej kapani ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"
 PRZYPOMINAMY
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 ze zm.), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
• cztery razy w roku – od pieców i kominków (i innych palenisk) opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem);
• dwa razy w roku – od pieców (i innych palenisk) opalanych paliwem ciekłym i gazowym;
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;
Ponadto:
• co najmniej raz w roku usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych (jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych).

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY! Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji – nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
6. Zakup czujkę dymu i tlenku węgla, zwiększając bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca – mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W powyższej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 
• Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób!
• Tlenek węgla to trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
• W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
• Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
• Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
• Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym i potrzebującym pomocy strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu czujki lub wymianie w nich baterii.
• Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Więcej informacji o akcji na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/12/orig/dsc-0022-26735.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/12/orig/dsc-0003-26737.jpg

  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa