menu

Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2019-11-29 11:28:35 (ost. akt: 2020-07-13 10:01:44)

Ruiny zamku krzyżackiego to najstarszy zabytek znajdujący się na terenie miasta Szczytno. W ramach rewitalizacji wyeksponowane dla zwiedzających zostaną pozostałości średniowiecznej konstrukcji, w przestrzeni zamku powstaną również pomieszczenia wystawiennicze. Tym samym w zamkowych podziemiach będą mogły się odbywać wystawy, zarówno te związane z historią jak i bardziej współczesne związane ze sztuką i kulturą regionu.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg


Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

Realizacja projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” wpłynie na wzrost turystycznego potencjału Szczytna i całego regionu. W ramach rewitalizacji z ziemi zostaną wydobyte elementy konstrukcji, które do tej pory nie były eksponowane m.in. skrzydło wschodnie, wieża i mury obronne z okrągłymi basztami.