menu

UWAGA! Obowiązek segregacji odpadów komunalnych - 6 września 2019 r.

2019-11-25 13:13:59 (ost. akt: 2019-11-25 13:35:59)

Ze względu na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz., 2010) informujemy, że wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Dotychczas segregacja odpadów była dobrowolna, stała się jednak obowiązkiem. Jej brak bądź stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych oraz podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (mieszkańcy oraz firmy), którzy jeszcze nie segregują odpadów muszą:

• złożyć w Urzędzie Miejskim pok. 130 I piętro deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów,

• pobrać w Urzędzie Miejskim lub od Firmy świadczącej usługę wywozu odpadów (ul. Piłsudskiego 30 – za marketem STOKROTKA) worki do segregacji,

• zapoznać się z zasadami obowiązującymi w mieście Szczytno (bip.um.szczytno.pl zakładka GOSPODARKA ODPADAMI)

• podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko oraz swoje finanse.
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa