menu

Bike&Ride

2019-11-04 14:17:22 (ost. akt: 2020-05-20 08:00:39)

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
Bike&Ride (Parkuj i jedź) to systemy parkingów dla rowerów umożliwiające bezpieczne pozostawienie jednośladu i kontynuowanie podróży np. do pracy i szkoły komunikacją zbiorową. Systemy te z powodzeniem stosowane są w krajach Europy Zachodniej, liderów wśród zrównoważonej mobilności w miastach m.in. Holadnii, Niemczech.
Parkingi typu B&R najczęściej zintegrowane są z peryferyjnymi przystankami i tak właśnie jest w Szczytnie. Dzięki temu mieszkańcy przedmieść miasta w prosty, ekologiczny i przede wszystkim bezpieczny sposób mogą dostać się m.in. do centrum unikając korków i niedogodności związanych z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych.

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Wartość projektu to 1 187 759,75 złotych.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 760 998,79 złotych.

Celem projektu „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.

W ramach projektu przewidziano m.in.:
• wymianę 450 opraw oświetlenia ulicznego na trasach miejskich linii autobusowych
• przebudowę ulicy Królowej Jadwigi na potrzebę uruchomienia połączenia komunikacji
publicznej do nowego osiedla wielorodzinnego
• budowę jezdni i budowę chodników
• budowę zatoki autobusowej z wiatą i stojakami rowerowymi w systemie Bike&Ride
• budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/11/orig/2-25654.jpg

Systemy parkowania rowerów znajdujące się w Szczytnie


Park przy placu zabaw przy ul. Pasymskiej

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/11/orig/1-25652.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2019/11/orig/2-25653.jpg

Urząd Miejski w Szczytnie
https://m.powiatszczycienski.pl/2019/11/orig/um-25964.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/11/orig/img-20191125-103704-26148.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg