menu

Zrównoważony transport publiczny w Szczytnie

2019-08-13 12:00:00 (ost. akt: 2019-11-19 13:33:24)

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” Etap I dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
Wartość projektu to 1 187 759,75 złotych.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 760 998,79 złotych.

Celem projektu jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.


W ramach projektu zostanie wykonane:

• budowa łącznika drogi ulicy Królowej Jadwigi z ulicą Lidzbarską
• wymiana 450 opraw oświetlenia ulicznego
• budowa jezdni
• budowa chodników
• oznakowanie drogi
• budowa zatoki autobusowej z wiatą i stojakami rowerowymi w systemie Bike&Ride
• budowa zjazdów
• budowa kanalizacji deszczowej
• remont i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
• budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED
• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/dsc08774-25604.jpg


Korzystanie z transportu zrównoważonego to same korzyści:

• Niższe koszty podróży
• oszczędność czasu
• brak niedogodności związanych z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych
• mniejsze korki w mieście
• zmniejszenie liczby wypadków drogowych
• wzrost bezpieczeństwa na drogach
• ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia spalin (dwutlenku węgla, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń)
• niższe zużycie energii i paliw
• redukcja hałasu
• wzrost atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego
• możliwość tworzenia przyjaznej infrastruktury dla wszystkich
• wzrost integracji społecznej i poprawa stosunków międzyludzkich
• zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów
• poprawa mobilności miasta dla inwestorów
• poprawa mobilności osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci
• łatwiejszy dostęp do pracy, szkoły, usług itp.
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/dsc08809-25603.jpg

Bike&Ride (Parkuj i jedź) to systemy parkingów dla rowerów umożliwiające bezpieczne pozostawienie jednośladu i kontynuowanie podróży np. do pracy i szkoły komunikacją zbiorową. Systemy te z powodzeniem stosowane są w krajach Europy Zachodniej, liderów wśród zrównoważonej mobilności w miastach m.in. Holadnii, Niemczech.
Parkingi typu B&R najczęściej zintegrowane są z peryferyjnymi przystankami i tak właśnie jest w Szczytnie. Dzięki temu mieszkańcy przedmieść miasta w prosty, ekologiczny i przede wszystkim bezpieczny sposób mogą dostać się m.in. do centrum unikając korków i niedogodności związanych z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych.
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/dsc08798-25602.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa