menu

Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego etap I

2018-11-20 12:00:00 (ost. akt: 2019-12-12 10:39:17)

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego”


Celem projektu jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 Poddziałanie 4.4.4 – infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

Cel projektu:
Celem projektu pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.

Planowane efekty:
• przyspieszenie rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta Szczytno
• poprawa jakości życia mieszkańców
• wzrost atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej miasta
• poprawa mobilności osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci i młodzieży
• znaczące zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

W ramach projektu przewidziano m.in.:

• wymianę 450 opraw oświetlenia ulicznego na trasach miejskich linii autobusowych
• przebudowę ulicy Królowej Jadwigi na potrzebę uruchomienia połączenia komunikacji publicznej
do nowego osiedla wielorodzinnego
• budowie jezdni
• budowie chodników
• budowie zatoki autobusowej z wiatą i stojakami rowerowymi w systemie Bike&Ride
• budowie oświetlenia ulicznego w technologii LED

Wartość projektu
to 1 187 759,75 złotych
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 760 998,79 złotych.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/1-25581.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/9-25678.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/6-25658.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/2-25654.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa