menu

I posiedzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Szczytno

2019-10-24 19:47:18 (ost. akt: 2019-10-25 08:49:35)

W czwartek, 24 października odbyło się I posiedzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Szczytno. Rada złożona z przedsiębiorców jest organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym.

Pierwsze posiedzenie Rady otworzył Krzysztof Mańkowski Burmistrz Miasta Szczytno. Następnie włodarz wręczył akty powołania na członków Rady Gospodarczej. Przewodniczącym został wybrany Igor Chmieliński, reprezentujący Lac-Met. Jego zastępcami zostali Aleksandra Kalinowska, reprezentująca Port Lotniczy Olsztyn-Mazury oraz Ryszard Juszczak, reprezentujący przedsiębiorstwo PROGAZ.
Podczas posiedzenia Lilianna Majewska-Farjan Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska omówiła tok spraw przy opracowywaniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytno. Następnie Ilona Bańkowska Zastępca Burmistrza opowiedziała o systemie zagospodarowania odpadów komunalnych, dotyczącym nieruchomości niezamieszkałych.

Rada realizuje swoje cele poprzez:
1. doradztwo organizacyjne, techniczne i ekonomiczne;
2. udział w pracach nad wypracowaniem strategii wykorzystania potencjału gospodarczego i ekonomicznego w rozwoju Miasta Szczytno;
3. wspieranie inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez władze Miasta Szczytno;
4. działanie na rzecz rozwoju Miasta Szczytno, rozumianego jako przyciąganie korzystnych inwestycji i inwestorów oraz tworzenie nowych miejsc pracy;
5. informowanie Burmistrza o sukcesach, problemach sektora przedsiębiorstw na terenie Miasta;
6.wzmacnianie prestiżu środowiska przedsiębiorców min. poprzez wspólną promocję społeczno-gospodarczą;
7. współpracę między środowiskiem przedsiębiorczości.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/7-25524.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/3-25523.jpg
 http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/9-25525.jpg
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa