menu

Nowa linia i elektryczne autobusy

2019-09-04 13:41:02 (ost. akt: 2019-10-31 14:46:21)

W środę, 4 września w Gabinecie Burmistrza odbyło się podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu - Miasto Szczytno miasto zrównoważonego transportu publicznego etap II. Umowę podpisali Burmistrz Szczytna i Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
Pierwszy, realizowany aktualnie etap projektu polegał na:
- budowie łącznika drogi ulicy Królowej Jadwigi z ulicą Lidzbarską
- wymianie 450 opraw oświetlenia ulicznego
- budowie jezdni
- budowie chodników
- oznakowaniu drogi
- budowie zatoki autobusowej z wiatą i stojakami rowerowymi w systemie Bike&Ride
- budowie zjazdów
- budowie kanalizacji deszczowej
- remoncie i przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnej
- budowie oświetlenia ulicznego w technologii LED
- usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą technicznąEtap drugi zakłada:

- zakup 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania
- wymianę 10 opraw oświetlenia publicznego
- przebudowę ul. Łomżyńskiej, ulicy Jana III Sobieskiego i ulicy Stanisława Augusta Poniatowskiego w Szczytnie celem utworzenia nowej trasy komunikacji zbiorczej
- budowę węzła przesiadkowego na Osiedlu Królewskim

Kwota dofinansowania II Etapu, to ponad 4,7 mln.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/09/orig/mg-8909-24524.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa