menu

Nagrody i wyróżnienia marszałka - pomoc i integracja społeczna 2019

2019-08-12 14:21:46 (ost. akt: 2019-08-12 14:35:23)

Zgłoszenia do XIX edycji „Nagród i wyróżnień marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej“ przyjmowane są do 20 września 2019 roku.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień marszałka mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznane w dwóch kategoriach:
1) indywidualnej dla:
a) kadry zarządzającej, tj. dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz przewodniczącego/prezesa/lidera organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
b) kadry merytorycznej, tj. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz członka/pracownika organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
c) pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym.
2) zespołowej dla:
a) jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
b) organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Więcej na stronie
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa